Gạch đặc (Solid Brick) VNA_100LO

Gạch đặc (Solid Brick) VNA_100LO

Liên hệ: 0973754568

Giá bán: Liên hệ

Mua ngay

Download

Cường độ chịu lực: >75

Kích thước 210x100x60

Sai lệch kích thước ~3

Tỷ trọng khô: 1400-1500

Tính cách âm: Tốt

Độ thấm nước < 12

Độ rỗng: 18

Độ dãn nhiệt: 2.1

Số viên/khối: 564

Vật liệu: Xi măng, mạt đá, tro bay, cát, phụ gia

Cường độ chịu lực: >75

Kích thước 210x100x60

Sai lệch kích thước ~3

Tỷ trọng khô: 1400-1500

Tính cách âm: Tốt

Độ thấm nước < 12

Độ rỗng: 18

Độ dãn nhiệt: 2.1

Số viên/khối: 564

Vật liệu: Xi măng, mạt đá, tro bay, cát, phụ gia

Cường độ chịu lực: >75

Kích thước 210x100x60

Sai lệch kích thước ~3

Tỷ trọng khô: 1400-1500

Tính cách âm: Tốt

Độ thấm nước < 12

Độ rỗng: 18

Độ dãn nhiệt: 2.1

Số viên/khối: 564

Vật liệu: Xi măng, mạt đá, tro bay, cát, phụ gia

Cảm ơn bạn đã phản hồi. Chúng tôi sẽ kiểm duyệt trước khi đăng. Mời bạn tiếp tục truy cập website.